Ställ en fråga

   

   

   

   

   

  Revo Uninstaller Pro Loggdatabas

  Loggdatabas är en samling spårade loggar över installerade program som lagras på vår webbplats, förberedda och underhållna av Revo Uninstaller Pro-teamet. Du kan enkelt (med ett klick på knappen ”Avinstallera” i Revo Uninstaller Pro) använda dessa loggar för att avinstallera program från din dator.

  Loggdatabas

  Vanliga frågor (FAQ)

  Ja, Revo Uninstaller Pro version 5 erbjuder sina användare möjligheten att inaktivera sin licens. För att göra det, klicka på Meny-knappen (i det övre högra hörnet), välj Inaktivera licens, och bekräfta sedan genom att klicka på Inaktivera. Detta gör att du kan aktivera med samma serienummer på en annan dator.

  Om du behöver en mer ingående handledning, hittar du den här.

  Om du inte har tillgång till den dator som du vill inaktivera din licens på, vänligen kontakta oss via support@revouninstaller.com för ytterligare hjälp.

  Det bästa tillvägagångssättet är att avvisa omstartförfrågan, söka efter rester med Revo Uninstaller Pro, ta bort eventuella rester som du anser vara onödiga och starta sedan om datorn. Om du inte kan avvisa omstartbegäran och datorn startar om, kommer du att uppmanas att fortsätta med avinstallationsprocessen nästa gång du startar Revo Uninstaller Pro.

  När din prenumeration upphör kan du inte längre uppdatera till en nyare version av Revo Uninstaller Pro. Men, alla versioner som släppts före utgångsdatumet förblir dock funktionella. Du kan använda alla versioner som släppts fram till din licens utgångsdatum så länge du vill. Det är nödvändigt att förnya din prenumeration om du vill kunna uppdatera till nyare versioner. Du kan när som helst ladda ner en specifik version från versions-historia sidan på Revo Uninstaller Pro — här, klickar du helt enkelt på versionsnumret för att ladda ner önskad version.

  För att stänga det lilla blåa målfönstret, som visas i skärmens övre högra hörn när du är i “Hunter Mode”, måste du högerklicka på det och välja Avsluta eller Öppna huvudfönster.

  För att flytta den, måste du klicka och hålla den ned med den mellersta (bläddra) musknappen, sedan kan du dra den till önskad position på skärmen.

  Anledningen till detta är att Windows 7 inte tillåter fästa program som innehåller ordet "installera" i deras namn. Du kan lösa problemet genom att skapa en genväg på skrivbordet för Revo Uninstaller, och byta namn på det till bara ”Revo” eller något annat som inte innehåller ordet eller delar av ordet ”installera”.

  Att köpa en licens för Revo Uninstaller Pro 5 eller högre inkluderar gratis teknisk support och gratis uppdateringar medan din prenumeration är giltig (inte utgången). Till exempel, om din prenumeration upphör att gälla den 1 januari 2021, kan du installera gratis vilken version du vill av Revo Uninstaller Pro som släpptes före den 1 januari 2021. Om du vill installera en nyare version, släppt efter den 1 januari 2021, efter det datumet, måste du förnya din prenumeration. Beroende på funktionerna i nya versioner, kan du välja att förnya din prenumeration genom att köpa en uppdaterad licens (betydande rabatter kommer att erbjudas) eller att fortsätta använda din redan köpta version. Du kan fortsätta använda din aktiverade version, som du har köpt en licens för, så länge du vill.

  Revo Uninstaller Pro ansluter till Internet för att utföra följande uppgifter:

  • aktivering/registrering;
  • söka efter och ladda ner uppdateringar (nyare version);
  • för att bläddra och ladda ner spårloggar från vår Loggdatabas.

  Inga andra anslutningar till Internet görs.

  Det finns tiotusentals applikationer som lämnar mycket oanvänd data, till exempel registerposter, filer och mappar på din dator. Inte alla registernycklar som finns kvar på din dator är fel och registerrensare från tredje part kan inte upptäcka dem. Överblivna registernycklar i kombination med kvarvarande filer gör det omöjligt för registerrensare att göra jobbet. Revo Uninstaller Pro hjälper dig att ta bort kvarvarande registernycklar, filer och mappar efter avinstallation av ett program.

  Ominstallation av programmet är den första och enklaste lösningen. Eftersom Revo Uninstaller Pro automatiskt skapar en systemåterställningspunkt innan du avinstallerar ett program, kan du använda systemåterställningsfunktionen för att återställa ditt system till ett tidigare läge. Du kommer åt Systemåterställning i Revo Uninstaller Pro: klicka på Verktyg -> Windows-verktyg -> Windows systemåterställning. Som standard, flyttar Revo Uninstaller Pro alla kvarvarande filer till Papperskorgen när du tar bort dem, så kontrollera där om du raderat filer av misstag. Också som standard säkerhetskopierar Revo Uninstaller Pro varje borttagen kvarvarande registerartikel, så kolla Back-up hanteraren för eventuella säkerhetskopior av borttagna registerposter du vill återställa.