Revo Uninstaller Pro

Revo Uninstaller Pro pomaga odinstalować i usunąć
niechciane program z łatwością.

Wymagania systemowe: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 I Windows Server (32 i 64 bit). 128MB RAM, 85MB Miejsca na dysku, 500MHz zgodny z Pentium procesor

Deinstalator

Usuwaj programy kompletnie i bez żadnego wysiłku przy pomocy programu Revo Uninstaller Pro.

Revo Uninstaller Pro usuwa programy, uruchamiając najpierw wbudowany program dezinstalacyjny, a następnie skanując w poszukiwaniu pozostałych danych, do których mogą należeć pliki, foldery i wpisy w rejestrze systemu Windows, które mogą nadal istnieć i potencjalnie być przyczyną różnych problemów.

Dzięki zaawansowanym algorytmom skanowania, które były dopracowywane przez ponad 16 lat, Revo Uninstaller Pro to najlepszy wybór do usuwania niechcianego oprogramowania.

Revo Uninstaller Pro 5

Wraz z wydaniem Revo Uninstaller Pro 5, wprowadziliśmy funkcję odinstalowywania programów i aplikacji dla użytkowników standardowych (niebędących administratorami), a także opcję skanowania w poszukiwaniu pozostałości plików dla wszystkich dostępnych kont (administratora lub użytkownika) na komputerze.

Wymuszona deinstalacja

Wymuszona deinstalacja to potężny moduł, przeznaczony do rozwiązywania problemów w sytuacjach, w których brakuje wbudowanego deinstalatora programu lub nie działa on prawidłowo. Umożliwia on usuwanie programów, które nie mają wbudowanego deinstalatora, zostały zainstalowane lub usunięte tylko częściowo albo uległy uszkodzeniu. Można także użyć funkcji Wymuszonej deinstalacji do ręcznego skanowania pozostałości programów, które zostały odinstalowane bez użycia programu Revo Uninstaller Pro.

Narzędzie Forced Uninstall bazuje na tym samym sprawdzonym algorytmie skanowania, który zastosowano w programie Revo Uninstaller Pro, zapewniając dokładne skanowanie przy zachowaniu wysokiej dokładności. Współpracuje on również z naszą bazą danych dzienników, starając się uzyskać jak najlepsze wyniki usuwania programów.

Szybkie/Grupowe odinstalowywanie

Quick Uninstall to funkcja 2 w 1, która jest rozwiązaniem od Revo Uninstaller Pro dla użytkowników, którzy wolą maksymalnie uprościć i usprawnić proces usuwania i/lub chcą odinstalować wiele programów za jednym razem.

Quick Uninstall utworzy jedną kopię zapasową rejestru i punkt przywracania systemu dla całej kolejki programów, a następnie przystąpi do odinstalowania każdego z nich, uruchamiając wbudowany program odinstalowujący, po czym nastąpi automatyczne skanowanie i usunięcie pozostałości. Revo Uninstaller Pro, podejmie próbę cichego uruchomienia wbudowanych programów odinstalowujących, w celu przyspieszenia procesu i ograniczenia zaangażowania użytkownika do minimum.

Monitorowanie instalacji w czasie rzeczywistym

Monitor Instalacyjny w Czasie Rzeczywistym śledzi zmiany dokonywane w systemie w trakcie instalacji programu i zapisuje wszystkie te dane w tak zwanym "dzienniku śledzenia". Dziennik ten może być wykorzystany później podczas odinstalowywania programu, dzięki czemu program Revo Uninstaller Pro może być zarówno bardziej precyzyjny, jak i dokładniejszy w trakcie usuwania programu, usuwając niejasne pozostałości, które mogłyby zostać przeoczone podczas tradycyjnego skanowania.

Aby uzyskać maksymalną dokładność i skuteczność podczas śledzenia instalacji, zalecamy zamknięcie wszystkich niepotrzebnych programów.

Aplikacje Windows

Aplikacje systemu Windows, będące integralną częścią najnowszych wersji systemu Windows, mogą również zostać usunięte przy użyciu programu Revo Uninstaller Pro. Wszystkie aplikacje (te, które są fabrycznie zainstalowane w systemie Windows, oraz te, które zostały zainstalowane później przez użytkownika), są wyszczególnione oddzielnie od zwykłych, w ich własnym module, co pozwala na lepszą organizację.

W Revo Uninstaller Pro 5 moduł Aplikacje Windows otrzymał kilka ważnych usprawnień. Użytkownicy mogą teraz odinstalowywać wiele aplikacji po kolei (korzystając z funkcji szybkiego odinstalowywania), usuwać aplikację dla wszystkich użytkowników oraz przywracać aplikacje do stanu domyślnego, co może być wykorzystywane jako metoda rozwiązywania problemów.

Rozszerzenia przeglądarki

Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe obsługują tzw. rozszerzenia, które mogą rozszerzać istniejącą funkcjonalność przeglądarki, a nawet dodawać do niej zupełnie nowe funkcje.

Moduł Rozszerzenia Przeglądarki to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie wspomniane rozszerzenia, posegregowane według przeglądarek, aby zapewnić lepszy przegląd.

Obsługiwane są następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge i Opera.

Baza logów

Baza Danych Rejestrów Programu Revo Uninstaller Pro to duży zbiór rejestrów dla wielu różnych programów. Rejestry te są tworzone przez nasz zespół, za pomocą funkcji Monitor w czasie rzeczywistym i przechowywane na naszym serwerze. Zachowują się one dokładnie tak samo, jak dzienniki śladów tworzone przez użytkowników. Można ich użyć do odinstalowania programu lub dodatkowego czyszczenia w przypadku wątpliwości, czy w programie nadal znajdują się nieusunięte resztki, lub jako pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Zarządzanie logami instalacyjnymi

Moduł Śledzone Programy nie tylko wyświetla listę wszystkich utworzonych dzienników monitorowania, ale także udostępnia dodatkowe opcje. Użytkownicy mogą przeprowadzić całkowite usunięcie za pomocą istniejącego dziennika śladowego lub skorzystać z opcji odinstalowania niestandardowego, która umożliwia szczegółowy wybór plików, folderów i wpisów Rejestru, które mają zostać usunięte.

Poza podstawowymi opcjami usuwania, zmiany nazwy i ikony dziennika śladu program Revo Uninstaller Pro oferuje bardziej zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak wyświetlanie i eksportowanie zawartości dziennika śladu do pliku tekstowego lub HTML, a także eksportowanie samego dziennika w niezależnym formacie, który można zaimportować później lub na innym komputerze, co pozwala użytkownikom udostępniać dzienniki śladów innym użytkownikom lub między komputerami.

Wielo-poziomowy system kopii zapasowej

Pomimo że algorytm skanowania pozostałości w programie Revo Uninstaller Pro został zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej niezawodny i jest stale ulepszany, nic nie jest doskonałe. Bezpieczeństwo i niezawodność zajmują wysokie miejsce na naszej liście priorytetów, dlatego w programie Revo Uninstaller Pro zastosowano wielopoziomowy system tworzenia kopii zapasowych, aby zapewnić użytkownikom spokój ducha.

Na początku każdego procesu odinstalowywania Revo Uninstaller Pro próbuje utworzyć punkt przywracania przy użyciu funkcji Przywracanie systemu Windows, a także tworzy kopię zapasową całego rejestru Windows.

Wreszcie, co nie mniej ważne, pozostałości są usuwane w sposób umożliwiający ich łatwe przywrócenie w razie potrzeby: pliki i foldery są usuwane do Kosza, natomiast wpisy w Rejestrze są automatycznie kopiowane przez menedżera kopii zapasowych programu Revo Uninstaller Pro.

Tryb Łowcy

Tryb Łowcy to innowacyjna funkcja, która pozwala użytkownikom w prosty sposób odinstalowywać programy lub zarządzać ich automatycznym uruchamianiem.

W trybie Łowcy okno programu Revo Uninstaller Pro znika, a w prawej górnej części ekranu pojawia się nowa ikona celownika. Użytkownicy mogą następnie przeciągnąć tę ikonę na okno innego programu, skrót na Pulpicie lub ikonę w Pasku Systemowym. Spowoduje to wyświetlenie wielu opcji.

Funkcja ta może być przydatna w sytuacjach, gdy użytkownik nie jest pewien nazwy programu, który chce odinstalować lub zapobiec jego automatycznemu uruchomieniu w systemie Windows, lub nie może znaleźć tego programu na liście programów lub w Menedżerze automatycznego uruchamiania programu Revo Uninstaller Pro.

6 Dodatkowych narzędzi do czyszczenia systemu

  • Narzędzie autostart – zarządzaj startem systemu
  • Usuwanie zbędnych plików – jak nazwa mówi
  • Narzędzia Windows – pożyteczne narzędzia systemowe w jednym miejscu
  • Czyszczenie Przeglądarek – wyczyść historię przeglądania
  • Usuwanie śladów – bezpowrotnie usuń poufne dane
  • Usuwanie bezpowrotne – bezpowrotnie usuń pliki i foldery
Summer 2024